امروز : ۲۴ آذر ۱۳۹۶
تبلیغات   |   درباره ما   |   تماس با ما
تبلیغات

    Sorry. No data so far.

سامانه پیام کوتاه
سامانه پیام کوتاه سنگسر نیوز
پیش بینی آب و هوا
مهدیشهر
آذر ۲۴, ۱۳۹۶, ۱:۲۳ ب.ظ
 

آفتابی
9°C
رطوبت: 40%
سرعت باد: 0 m/s شرق
اطلاعات بیشتر...
 
آمار سایت
  • 407
  • 1,052
  • 3,478,821
  • 1,104
  • 3,697
  • فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

اسامی کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر اعلام شد


کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان مهدیشهر اسامی  کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر های مهدی شهر، شهمیرزاد ودرجزین را به شرح زیر اعلام نمود.
اسامی نامزدهای شورای اسلامی شهر مهدیشهر

۱ – آقای علی اشعاری فرزند پرویز کد نامزد ۱۲۴۱

۲ – آقای رضا اصیل منش فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۲۴۲

۳ – آقای علی پارسا فرزند چراغ کد نامزد ۱۲۵۲

۴ – آقای علیقلی پارسا فرزند شیرالله کد نامزد ۱۲۵۴

۵ – آقای سیداحمد پاکزادیان فرزند سید حسین کد نامزد ۱۲۵۶

۶ – آقای حسین حیدرپور فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۶۱

۷ – خانم فاطمه حیدری فرزند محمود کد نامزد ۱۲۶۲

۸ – آقای محمود حیدریه فرزند جمشید کد نامزد ۱۲۶۴

۹ – آقای علی خداداد فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶۷

۱۰ – آقای یدالله خسرویان عرب فرزند حسین آقا کد نامزد ۱۲۶۹

۱۱ – آقای حسین رشیدی فرزند طالب کد نامزد ۱۲۷۵

۱۲ – آقای محمود سلطانیان فرزند حیدر کد نامزد ۱۲۸۱

۱۳ – آقای سیدمحمد شاهمیری فرزند سید رضی کد نامزد ۱۲۸۲

۱۴ – خانم سیده معصومه شاهورانی فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۲۸۴

۱۵ – آقای رضا صیرفی پور فرزند خداداد کد نامزد ۱۲۹۴

۱۶ – آقای ناصر طاهرکرد فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹۵

۱۷ – آقای حیدر عباسیان فرزند علیجان کد نامزد ۱۲۹۷

۱۸ – آقای علی عبدالحسینی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۹۸

۱۹ – آقای حسین عرب فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۴۱۵

۲۰ – خانم فاطمه قدم فرزند علی آقا کد نامزد ۱۴۲۴

۲۱ – آقای علی بخش کسائیان فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۷

۲۲ – آقای محمد کی پور مشهور به حاج محمد فرزند یزدان کد نامزد ۱۴۵۱

۲۳ – آقای علی متحدین فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵۲

۲۴ – آقای حسین نامور مشهور به احمد فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۶۷

 

اسامی نامزدها ی شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

۱ – آقای عبدالرضا ابونوری فرزند محمود کد نامزد ۱۲۱۵

۲ – آقای محمدحسین ابونوری فرزند نورالله کد نامزد ۱۲۱۶

۳ – آقای سیدامیرمسعود احمدپناه فرزند سید کریم کد نامزد ۱۲۱۷

۴ – خانم کی رخ احمدی فرزند کریم اقا کد نامزد ۱۲۱۸

۵ – آقای اسمعیل اسماعیلی زاده فرزند شکراله کد نامزد ۱۲۱۹

۶ – آقای محسن افراز فرزند محمدباقر کد نامزد ۱۲۴۵

۷ – آقای زکریا ایران بخش فرزند حسین کد نامزد ۱۲۴۶

۸ – آقای امیر بهمن مشهور به بهمنی فرزند عین اله کد نامزد ۱۲۴۸

۹ – آقای مرتضی بهمنی فرزند حیدر کد نامزد ۱۲۴۹

۱۰ – خانم سارا جعفری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۵۷

۱۱ – آقای حسین چنیانی فرزند رضا کد نامزد ۱۲۵۸

۱۲ – آقای کوروش حصیرباف فرزند زین العابدین کد نامزد ۱۲۵۹

۱۳ – آقای عبدالخالق خاکسار فرزند اقاعلی کد نامزد ۱۲۶۵

۱۴ – آقای محمدعلی ذاکری مشهور به محمد فرزند نصراله کد نامزد ۱۲۷۲

۱۵ – آقای علی اکبر رستمی فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۷۴

۱۶ – آقای بابک زمانی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۲۷۶

۱۷ – آقای فرهاد زمانی مشهور به محمد فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۷۸

۱۸ – آقای قاسم زمانی فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۹

۱۹ – آقای علی شکرویان فرزند عبد ا… کد نامزد ۱۲۸۶

۲۰ – آقای امیرحسین شهاب الدین فرزند احمد کد نامزد ۱۲۸۷

۲۱ – آقای علی محمد صابری فرزند محمدقدیر کد نامزد ۱۲۹۱

۲۲ – آقای غلامرضا غلامی فرزند کوچکعلی کد نامزد ۱۴۱۷

۲۳ – آقای مرتضی قبادی فرزند محمد باقر کد نامزد ۱۴۲۱

۲۴ – آقای حیدر قرائیان فرزند الله قلی کد نامزد ۱۴۲۵

۲۵ – آقای جمشید مقصودی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۲

۲۶ – خانم سیده راضیه موسوی چاشمی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۴۶۴

۲۷ – آقای ابوطالب نجابت فرزند قدمعلی کد نامزد ۱۴۶۹
اسامی نامزدهای شورای اسلامی شورای شهر درجزین

۱ – آقای علیرضا برهانی فرزند عبدا… کد نامزد ۱۲۴۷

۲ – آقای حسن خراسانی فرزند علی کد نامزد ۱۲۶۸

۳ – آقای حبیب الله شریعتی پور فرزند کریم کد نامزد ۱۲۸۵

۴ – آقای علی صفائی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۹۲

۵ – خانم رؤیا عالیشاه مشهور به آذر فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۶

۶ – آقای علی قادری چاشمی مشهور به الله قلی فرزند مهرعلی کد نامزد ۱۴۱۹

۷ – آقای حسن کاشفی فرزند خداداد کد نامزد ۱۴۲۶

۸ – خانم مرضیه کلاهی فرزند عوض علی کد نامزد ۱۴۲۸

۹ – آقای ناصر محسنی فرزند صادق کد نامزد ۱۴۵۴

۱۰ – آقای هادی مخمس فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۵۶

۱۱ – آقای عباس مطهری نژاد فرزند اسحق کد نامزد ۱۴۵۹

۱۲ – آقای رجبعلی مهدی زاده کریمی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۶۵

۱۳ – آقای سیدمحمد نبوی فرزند سید علی اکبر کد نامزد ۱۴۶۸

۱۴ – آقای مهدی نوروزی سروعلیا فرزند حسن کد نامزد ۱۴۷۱

۱۵ – آقای حمیدرضا همتیان فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۴۷۴

 

۲ پاسخ به “اسامی کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر اعلام شد”

دیدگاهتان را بنویسید

*

این مطالب را هم بخوانید ...