امروز : ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
تبلیغات   |   درباره ما   |   تماس با ما
تبلیغات

  Sorry. No data so far.

سامانه پیام کوتاه
سامانه پیام کوتاه سنگسر نیوز
پیش بینی آب و هوا
مهدیشهر
شهریور ۲۹, ۱۳۹۶, ۱۲:۳۲ ق.ظ
 

صاف
23°C
رطوبت: 17%
سرعت باد: 0 m/s شمال
اطلاعات بیشتر...
 
آمار سایت
 • 1,237
 • 970
 • 3,361,739
 • 1,104
 • 3,697
 • فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

برنامه ریزی کارآفرینی گردشگری روستائی شهرستان مهدی شهر

حمید مستخدمین حسینی

( بر مبنای مدل کارآفرینی فرای )

 

دکتر زینب کرکه آبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان

حمید مستخدمین حسینی:

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

 

“این مقاله در شماره ۱۴۳ اردیبهشت ماه در مجله کار و جامعه به چاپ رسیده است “

 

چکیده  مقاله :

در ابتدا در خصوص روش تحقیق و مبانی نظری تحقیق و همچنین ویژگیهای جغرافیایی شهرستان مهدی شهر  به صورت کاملا خلاصه توضیحاتی داده شده  و در ادامه با عنایت با فاکتورهای  موثر در پیدایش  کارآفرینی و همچنین عوامل موثر در توسعه   گردشگری روستائی سعی شده است طی مراحل کاملا علمی روستاهایی که دارای جذابیتهای  گردشگری روستائی (pull factors)  را دارند  از بین روستاهای منطقه  انتخاب و همچنین توانهای گردشگری آنها به صورت جدول بر مبنای دسته بدنی گلدنر و ریتچی( Goldner. Ritchi)  نشان داده شده  و تحلیل نقاط قوت و ضعف و تهدیدهای گردشگری (SWOT) این دو روستا ( چاشم و فولاد محله ) با عنایت به تحقیقات صورت گرفته نشان داده شود و دلایل اصلی انتخاب این دوروستا ( چاشم و فولاد محله) با عنایت به نظریات صاحب نظران این دو رشته علمی ( کوئن ,پلاگ , باتلر و فرای ) و اهداف و مزایای مثبت و منفی کارآفرینی گردشگری این دو روستا و   تاثیر آن بر اشتغال منطقه شناسانده شود  و سپس از منظر کارآفرینی فِرای سعی شده است تا برنامه ریزی  کارآفرینی گردشگری این دوروستا به صورت مرحله ای نشان داده شده و در انتها نیز   نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر شده  است .

 مقدمه

 صنعت گردشگری به عنوان یک علم میان رشته ای دارای ابعاد گسترده و پتانسیل عظیمی است که با شناخت و بهره گیری از آن میتوان حوزه های اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را متحول نمود با توجه به اصل “ضریب تکاثری”  و”صادرات نامرئی” در علم اقتصاد گردشگری، از جمله سودمندی توسعه و رونق بخشیدن گردشگری در یک منطقه میتوان از ایجاد اشتغال، بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی، افزایش رفاه اجتماعی و…  بعنوان یک” صنعت بدون دودکش” و پاک  در راستای توسعه پایدار نام برد .

ذکر این نکته ضروریست با عنایت به محدودیت قید شده در راهنمای تدوین و ارسال مقالات در بروشور همایش ,در این مقاله سعی شده است بحث های مربوط به  ویژگی های جغرافیایی و تاریخی و همچنین مباحث نظری تحقیق  به صورت کاملا خلاصه ذکر  و به جای آن یافته های تحقیق بصورت کامل بیان گردد .

 بیان مساله :

براساس اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، گردشگری  صنعتی کاربر و اشتغالزاست  و  به عنوان صنعتی بدون دودکش و پاک تعریف می شود و همچنین به عنوان یکی از صنایع پاک و ارزان در مقایسه با دیگر صنایع تولیدی در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه بسیاری قرار گرفته و نقش آن در افزایش درآمد ملی و رشد اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به اثبات رسیده است و یکی از مهمترین منابع در آمدی ناشی از گردشگری که به “صادرات غیر مرئی” معروف می باشد موجب رونق اقتصادی در آن مناطق گشته و خود موجب افزایش اشتغالزایی خواهد شد.

به نظر می رسد شهرستان مهدی شهر دارای پول فاکتورها (pull factors) یعنی عوامل جاذب گردشگری نظیر جاذبه های اجتماعی اقتصادی فرهنگی طبیعی و محیطی فراوانی می باشد که می تواند در امر توسعه گردشگری بسیار تاثیر گذار باشند.

در این پژوهش متغیر مستقل گردشگری و و متغیر وابسته کارآفرینی می باشد. پس از شناخت شهرستان مهدی شهر و جاذبه و میراث فرهنگی آن در راستای گردشگری روستائی  و امکانات موجود آن بررسی خواهیم کرد که آیا با توسعه زیرساخت گردشگری موجب سرما یه گذاری در این صنعت خواهد شد یا نه ؟

می توان گفت منظور اصلی تحقیق این است که با شناخت پتانسیل های تاریخی، فرهنگی، قومی و طبیعی روستاهای موجود شهرستان مهدی شهر بتوانیم به راهکارهای اساسی در خصوص افزایش کارآفرینی در حوزه گردشگری دست یافته و آن را از حالت بالفعل به حالت بالقوه در آوریم.

 اهداف تحقیق

– افزایش شناخت ابعاد طبیعی فرهنگی تاریخی  روستاهای شهرستان مهدی شهر جهت آماده نمودن بستر مناسب برای برنامه ریزی گردشگری روستائی

– شناسایی نقاط مثبت و منفی صنعت گردشگری روستائی  از منظر کارآفرین آن و سرمایه گذاران در این بخش و همچنین شناسایی عوامل مهم برای ترغیب کارآفرین آن برای سرمایه گذاری در این بخش

-مشخص نمودن این رابطه فرضی که میان گسترش صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال در این منطقه چه نوع را بطه ای وجود دارد . در صورت اثبات این رابطه می توان با استفاده از نظریات و دیدگاههای گردشگری برای افزایش کارآفرینی و اشتغالزایی در منطقه راهکارهای اساسی اندیشید.

-شناساندن اهمیت منابع و امکانات گردشگری در جهت افزایش انگیزه های کارآفرینی در صنعت گردشگری و از بالقوه در آوردن این منابع و بالفعل رسانیدن آن.

روش تحقیق :

با توجه به ماهیت تحقیق در این تحقیق هم از مطالعات کتابخانه ای استفاده شد و هم از مطالعات میدانی و مشاهده و از اطلاعات و منابع آماری سازمان های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده خواهد شد.

 روش گرد آوری اطلاعات

در این تحقیق  ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوابق تاریخی و دیگر جنبه های تحقیق خواهیم پرداخت و در ادامه با استفاده از روش مشاهده سعی بر این خواهیم داشت تا جاذبه های گردشگری را به روشنی مشخص سازیم وسپس سعی به بررسی سوال و فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت.

پیشینه تحقیق :

یکی از تحقیقات بسیار خوب در ایران با عنوان «بررسی تاثیر  صنعت گردشگری بر اشتغال در منطقه اورامانات» توسط دکتر عزت الله سام آرام و رحمت میرزایی انجام پذیرفته است که به بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر اشتغال در منطقه اورامانات ( استان کرمانشاه ) در فاصله ۸۱ تا سال ۸۶ پرداخته شده است و سوال تحقیق این بوده است که ۱- سرمایه گذاری در این صنعت چه اثری بر کمیت اشتغال منطقه گذاشته است؟ ۲- آیا صنعت گردشگری در منطقه موجبات افزایش اشتغال را فراهم کرده است یا نه؟ و این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بنابر مطالعات انجام شده حاکی از آن است که محصولات گردشگری باعث ورود گردشگران به منطقه اورامانات می شوند همچنین اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که بین میزان توسعه گردشگری و میزان اشتغال رابطه معنا داری وجود دارد .( سام آرام .۱۳۸۸ص ۲۱-۲۹)

قابل ذکر است در زمینه کارآفرینی گردشگری شهرستان مهدی شهر تاکنون کار علمی صورت نگرفته است .

مبانی نظری تحقیق :

“لغت گردشگری tourism  از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین  turns به معنای دور زدن , رفت و برگشت بین مبدا و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته است.(oxford.197089) در فرهنگ و بستر گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می گیرد و سپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارد اطلاق می گردد (webester.1973.1218) در فرهنگ لغت لانگمن گردشگری به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی معنا شده است (longman.1988.1712) در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای مسافرت برای تفریح «لذت یا ریاضت» آمده است.(larousse.13991.3046) این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته واژه گردشگری از قرن نوزدهم و به ویژه از اوایل قرن بیستم که وسایل حمل ونقل سریع جایگزین قدیمی گردید از معنای فردی به سوی کلیتی جمعی برای سفر تغییر ماهیت داد ( پاپلی یزدی ،۱۳۸۶،ص۱۹)

 انواع گردشگری :

“در هر حوزه ای متناسب با منتطقه مورد نظر ( منطقه بومی ، کشوری یا گروهی از کشورها ) سه نوع جهانگردی دسته بندی می شود :

 • گردشگری داخلی، به ساکنان منطقه ای خاص اطلاق می شود که فقط در منطقه مربوطه سفر می کنند ( مانند بازدید کنندگان )
 • گردشگری درون مرزی Inbound tourism، به افرادی غیر از ساکنان منطقه ای خاص گفته می شود که مانند بازدید کنندگان از محل دیدن می کنند.
 • گردشگری برون مرزی Outbound tourism افراد ساکن یک منطقه که به منطقه ای غیر از منطقه سکونت خود سفر می کنند .( چاک وای گی ۱۳۸۸ص ۲۴)

  نمودار شماره۱: دسته بندی جاذبه های گردشگری برمبنای گلدنر و ریتچی 

ماخذ: گلدنر و ریتچی، ۲۰۰۳، ص ۲۰۰۵

“کارآفرینی عبارتست از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها .”(احمد پور داریانی .۱۳۸۰ص ۹)

“واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprender به معنای “متعهد شدن” نشات گرفته است و در زبان انگلیسی معادل Entrepreneurship می باشد که به معنای ایجاد کار یا اشتغالزایی ترجمه میشود و بنابر تعریف فرهنگ وبستر کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی, اداره و تقبل کند.”( سلجوقی ۱۳۸۶ص ۱۸)

نقش کارآفرینی در افزایش اشتغالزایی در صنعت گردشگری

اکثر کشور های دنیا با مسائل اشتغال در گیر میباشند ولی تعدد عوامل مشکل آفرین و ناشناخته بودن برخی از ان مشکلات در کشورهای جهان سوم موجب پیچیده تر شدن موضوع شده است. به طوری که این مساله در جهان پرشتاب امروز توجه بسیاری ازر سیاستمداران دولتمردان و کارشناسان را به خود جلب کرده است . بنابراین یکی از روشهای یی که برای ایجاد فرصت های شغلی و رهایی از بیکاری و توسعه مناطق مورد توجه کشورها قرار گرفته است پدیده گردشگری می باشد که از آن تحت عنوان صنعت گردشگری نام برده اند. این پدیده می تواند وجوه مختلف فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در بر گیرد و حتی در برخی مواقع آن را به عنوان آخرین گزینه برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و کاهش فقر و بیکاری به کار می گیرند. گردشگری صنعتی کار بر است که افراد با مهارت های گوناگون و در سنین مختلف را به اشتغال در می آورد و یکی از طرق غلبه بر بیکاری است. ( سام آرام . عزت . ۱۳۸۸ ص ۲۳)

رابطه کارآفرینی در گردشگری و توسعه پایدار منطقه ای می تواند از طریق توجه و بررسی این که آیا کارآفرینی این پتانسیل را دارد تا اثر مثبتی بر جنبه های مختلف اقتصادی فرهنگی و محیطی جامعه داشته باشد مشخص می شود . توسعه کارآفرینی در گردشگری در مقیاس کوچک می تواند در توسعه پایدار منطقه ای از طریق تقویت هویت فرهنگ محلی و تنوع بخشی به فعالیت های گردشگری روستائی حفظ روستائیان در منطقه و همچنین کاهش فشارهای محیطی به دلیل کوچک بودن بنگاههای اقتصادی گردشگری روستائی نقش داشته باشد بر طبق مسئولیت های اجتماعی مشارکتی (CSR) بنگاه های اقتصادی در حوزه گردشگری نقش مهمی در ترویج مشارکت های مسولانه در برابر مسائل محیطی و اجتماعی دارند. ( ایمنی قشلاق . سیاوش . ۸۸ ص ۱۰۳)

کارآفرینی و نوآوری دو فاکتور کلیدی در گردشگری هستند و هر دو فاکتور اصلی برای موفقیت مستمر و توسعه صنعت گردشگری هم در عرصه جهانی و هم منطقه ای هستند .(Eduardo parra  lopzeh 2009 p 1)

“در مجموع پنج نوع اشتغال نیروی انسانی ( نیروی کار و مدیریت ) در مورد گردشگری قابل تفکیک است :

۱-     اشتغال مربوط به زیر ساختها, فرودگاه, جاده امنیت بهداشت

۲-     اشتغال اولیه که عمدتا شامل فعالیتهایی است که برای فراهم آوردن زمینه قبل از انجام سفر یا در حین مسافرت صورت می پذیرد فعالیت موسسات گردشگری و اطلاع رسانی حمل و نقل بین مبدا و مقصد از این نوع است

۳-     اشتغال در تامین نیازها که سهم عمده ای از اشتغال در فعالیت های گردشگری را شامل می شود و فعالیت هایی را در بر می گیرد که به طور مستقیم نیازهای روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است برطرف می سازد  .این نوع اشتغال دامنه وسیعی از فعالیت ها را در زمینه حمل و نقل , هتل داری , رستورانها , ارائه خدمات تفریحی و ورزشی در بر می گیرد .

۴-      اشتغال نرم افزاری که ممکن است گردشگر به طور مستقیم با آنها سروکار نداشته باشد مثل خدمات بیمه, خدمات بانکداری, اینترنت و ذخیره کردن

۵-     اشتغال غیر مستقیم که بیشتر با فعالیت های تولیدی جنبی مرتبط است و هم زمان با سرمایه گذاری در گردشگری فراهم می آید. ( پاپلی یزدی .۱۳۸۶ص ۸۰)

مدل رویدادی فِرای (۱۹۹۳)

از نظر «فِرای» سه عامل در انگیزه کار افرین برای تاسیس یک شرکت نوپا دخالت دارند این سه عامل عبارتند از:

۱-     متغیرهای مقدم یا پیشینه : Antecedent or background variable

عامل مقدم با متغیر زمینه ساز  stage- setting  ارتباط دارد این موقعیت ها یا ویژگیها عواملی هستند که باعث می شوند فرد به طور خود آگاه یا نا خود آگاه امکانات کارآفرینی را مورد بررسی قرار دهد . بعضی از این متغیر ها ماهیتا تاریخی یا محیطی می باشند. برای مثال، بسیاری از کارآفرینان در خانواده هایی کارآفرین بدنیا می آیند . برای بسیاری از آنها نیز در اوایل زندگی شان، حوادثی پیش آمده که شخصیت کارآفرین آنها را شکل داده است.

۲-     متغیرهای تسریع کننده:  triggering or precipiting variable

در حالیکه عامل مقدم در طول زمان باعث ایجاد شرکت نو پا می شود عامل تسریع کننده حادثه یا موقعیتی است که بطور ویژه ای عمل کارآفرینی را سرعت می بخشد.  اینها حوادث برجسته زندگی می باشند و شامل تحولات شخصیتی، مالی یا حرفه ای در زندگی کارآفرین هستند، که در تصمیم گیری کارآفرین تاثیر گذار می باشند .

۳-     متغیرهای توانبخشی:  enabling variable

متغیرهای مقدم و تسریع کننده انگیزه بالقوه کار آفرین را برای تاسیس شرکت یا سرمایه گذاری مخاطرزه آمیز بوجود می آورند اما این مساله بدین مفهوم نیست که شرکت نوپا به طور واقعی تاسیس خواهد شد. فرد کارآفرین تنها یکی از اجزا تشکیل دهنده شرکتهای نو پا ی کارآفرینانه است دو جزء فرصت و منابع در تصمیم گیری برای تاسیس شرکت های نوپا حیاتی می باشند و عوامل توانبخش نامیده می شوند.

همچنین وی پنج جز اصلی در فرایند کارآفرینی شامل کارآفرین، فرصت، ساختار، منابع و استراتژی را لازم و ضروری می دانست و بر این اساس مدل خود را به صورت نمودار شماره ۱ ) ( ارائه نموده است. ( احمد پور داویانی.۱۳۸۰ص۱۱۵-۱۱۷)

نمودار شماره (۱ )فرایند کارآفرینی

 

 جدول شماره (۲)معادله کارآفرینی فرای

ویژگیهای جغرا فیایی شهرستان مهدی شهر

موقعیت جغرافیایی شهرستان مهدی شهر

شهرستان مهدی شهر در سال ۱۳۸۶ از شهرستان سمنان منتزع گردید و با مساحت ۱۹۵۱کیلومتر مربع و با برآورد جمعیت ۳۸۲۳۳ نفر در دامنه جنوبی سلسله جبال البرز واقع گردیده و از شمال به استان مازندران،از سوی جنوب به شهرستان سمنان، از شرق به شهرستانهای دامغان و سمنان و از غرب به استان تهران محدود شده است .

حداقل طول شرقی جغرافیایی شهرستان مهدی شهر ۵۳ درجه و ۶ دقیقه و حداقل عرض شمالی جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۷ دقیقه و ارتفاع ایستگاه هواشناسی مرکز شهرستان از سطح دریا ۱۶۰۰ متر و اختلاف ساعت آن با تهران ۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه است. (سالنامه آماری استان سمنان.۱۳۸۷،ص ۳۸) شهرستان مهدیشهر در گوشه شمال غربی شهرستان سمنان واقع گردیده و متشکل از شهرهای مهدیشهر و شهمیرزاد و دهستان های پشتکوه و چاشم و روستای فولاد محله و چاشم و شهر درجزین که در حد فاصل مهدیشهر و سمنان قرار دارد. (نگاهی دوباره به اماکن دیدنی مهدیشهر،۱۳۷۸،ص۳)

   جدول شماره (۳)  شهرستان مهدی شهر به تفکیک بخش

استان

شهرستان

بخش

شهر

دهستان

تعداد خانوار

سمنان

مهدیشهر

مرکزی شهمیرزاد

مهدیشهر

شهمیرزاد

درجزین

پشتکوه

چاشم

۵۴۸۴

    ماخذ:  سالنامه آماری، ۱۳۸۷ استان سمنان۶۶

برنامه ریزی کارآفرینی گردشگری روستائی شهرستان مهدی شهر

( بر مبنای مدل کارآفرینی فرای ):

“پترین کارآفرین روستائی را مجموع سه گزاره زیر تعریف می کند:

۱-     نیرویی که سایر منابع را برای پاسخگویی به تقاضاهای بی پاسخ در بازار بسیج می کند؛

۲-     توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ

۳-     فرایند خلق ارزش به وسیله امتزاج مجموعه واحدی از منابع در راستای بهره گیری از یک فرصت. ( رضوانی.۱۳۸۷ص۱۷۰)

با عنایت به تعدد روستاهای شهرستان مهدی شهر که هرکدام دارای خصوصیات مثبت و منفی در جهت کارآفرینی گردشگری روستایی می باشند. از تعداد ۴۵ روستائی که دارای ساکنین ثابت می باشند طی بررسی ها و مراحل ذیل دو مرکز دهستان چاشم و فولاد محله به عنوان روستاهای هدف جهت کارآفرینی گردشگری روستائی انتخاب شده اند.

 دلایل گردشگران روستائی جهت گردش و تفرج جدا از دلایل گردشگران ماجراجو یا ورزشی و یا بقیه انواع گردشگران میباشد. طی مطالعات انجام شده دلایل اصلی گردشگران روستائی جدائی از محیط پر اضطراب شهری و رسیدن به سکون و آرامش و استراحت و دیدن مناظر زیبا و بکر محیط های روستائی میباشد لذا باید این روستاهای که انتخاب میشوند از حداقل امکانات مانند برق و آب لوله کشی برخوردار بوده و از جاده دسترسی مناسبی نیز بر خوردار باشند. بنابراین طی مراحل ذیل دو مرکز دهستان فولادمحله و چاشم به عنوان دو روستای نمونه انتخاب شدند.

مرحله یک

در این مرحله ۴۵ روستا که دارای سکنه دائمی بودند انتخاب شدند

جدول شماره (۴) روستاهای  دارای سکنه دائمی شهرستان مهدی شهر

ردیف

شهرستان

بخش

دهستان

آبادی

تعداد خانوار

جمعیت ( نفر)

مرد و زن

مرد

زن

۱

مهدی شهر

۱۱۳۴

۴۰۹۹

۲۱۷۸

۱۹۲۱

۲

مهدی شهر

مرکزی

۵۶

۴۲۰

۳۳۲

۸۸

۳

مهدی شهر

مرکزی

درجزین

۵۶

۴۲۰

۳۳۲

۸۸

۴

مهدی شهر

مرکزی

در جزین

علی آباد

۴۴

۱۵۰

۷۸

۷۲

۵

مهدی شهر

شهمیرزاد

۱۰۷۸

۳۶۷۹

۱۸۴۶

۱۸۳۳

۶

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

۵۶۲

۱۸۲۹

۸۸۱

۹۴۸

۷

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

فولادمحله

۳۷۱

۱۳۴۸

۶۳۵

۷۱۳

۸

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

تلاجیم

۷

۱۶

۸

۸

۹

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

رودبارک بالا

۸

۱۷

۱۰

۷

۱۰

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

مزرعه سرآور

۳۰

۹۷

۵۳

۴۴

۱۱

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

شلی

۴۲

۹۲

۴۴

۴۸

۱۲

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

فنسک (فینسک)

۷

۲۵

۹

۱۶

۱۳

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

کاورد

۳۰

۸۵

۳۷

۴۸

۱۴

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

کلیم (کولیم )

۲۱

۴۱

۲۲

۱۹

۱۵

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

ملاده

۲۴

۵۹

۳۱

۲۸

۱۶

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

ده صوفیان

۹

۲۴

۱۰

۱۴

۱۷

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

رودبارک پائین

۱۲

۱۸

۱۵

۳

۱۸

مهدی شهر

شهمیرزاد

پشتکوه

کورمیش علیا

۱

۷

۷

۰

۱۹

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

۵۱۶

۱۸۵۰

۹۶۵

۸۸۵

۲۰

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

روانه (رحمانه)

۱

۱

۱

۰

۲۱

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

ارتت

۱۵

۶۷

۳۲

۳۵

۲۲

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

اژگوی

۸

۲۸

۱۶

۱۲

۲۳

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

آساران

۹

۳۴

۲۴

۱۰

۲۴

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

مزرعه تندور

۴

۱۵

۷

۸

۲۵

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

دشت سفید

۱۳

۴۳

۲۴

۱۹

۲۶

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

شیخ آب

۲

۷

۶

۱

۲۷

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

کاهش پائین

۱

۳۸

۳۸

۰

۲۸

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

کندوان بالا

۱

۱

۱

۰

۲۹

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

هومند

۱

۱

۱

۰

۳۰

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

حسین آباد

۱

۲

۱

۱

۳۱

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

حمیدیه

۵

۱۷

۶

۱۱

۳۲

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

دزگره افشار پائین

۲۷

۷۹

۳۹

۴۰

۳۳

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

دشت گنبد

۱۳

۴۵

۲۵

۲۰

۳۴

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

مزرعه زردلو

۴

۱۴

۷

۷

۳۵

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

کاهش بالا

۱

۱

۱

۰

۳۶

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

پاقلعه

۳۲

۱۲۶

۷۶

۵۰

۳۷

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

چاشم

۱۲۶

۴۸۳

۲۳۳

۲۵۰

۳۸

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

بیجارم (وی جارم )

۳

۳

۳

۰

۳۹

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

هیکو

۲۹

۶۲

۲۹

۳۳

۴۰

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

خطیر کوه ( کمرود)

۱۰۱

۲۹۸

۱۴۰

۱۵۸

۴۱

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

رودبار

۵۲

۲۱۳

۱۱۱

۱۰۲

۴۲

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

مزرعه سولار

۱

۲

۲

۰

۴۳

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

شهزوار

۱

۱

۱

۰

۴۴

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

کلاته چاسر(چهسر)

۲

۷

۲

۵

۴۵

مهدی شهر

شهمیرزاد

چاشم

لرد

۶۰

۲۵۴

۱۳۵

۱۱۹

منبع :وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی آبادی های شهرستان مهدیشهر  : ۱۳۸۵

مرحله دوم

یکی از عوامل بسیار موثر در ایجاد کارآفرینی در هر جامعه ای وجود بستر های مناسب جهت کارآفرینی و همچنین وجود امکانات و تسهیلات جهت اجرای ایده های کارآفرینی می باشد و از جمله این امکانات می توان از امکانات برق، آب و راه دسترسی در امر کارآفرینی نام برد و از آنجائیکه بسیاری از روستاهای شهرستان فاقد این سه  امکان با هم بودند لذا در این مرحله سعی شده است روستاهای که دارای این سه   امکانات هستند طبق جدول شماره ۵مشخص شوند

جدول شماره (۵) روستا های دارای برق و آب و دسترسی به نقلیه عمومی

منبع :وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی آبادی های شهرستان مهدیشهر  : ۱۳۸۵

مرحله سوم

هر کدام از روستاهای ذکر شده در جدول شماره(۵) این پتانسیل را دارا می باشند که ایجاد و   توسعه  گردشگری روستائی در آن صورت بگیرد اما از آنجائیکه ما در این تحقیق با دو متغیر گردشگری و کارآفرینی سرو کار داریم باید روستاهای جهت ایجاد و توسعه زیرساخت های گردشگری انتخاب شوند که هم بتوانند نیاز گردشگران را برآورده و هم بستر های لازم جهت سرمایه گذاری کارآفرینان را در پی داشته باشد لذا با توجه به موارد فوق می توان گفت دلایل انتخاب دو مرکز دهستان پشتکوه و چاشم به شرح ذیل میباشد.

دلایل انتخاب

۱-     مرکز دهستان هستند و مرکزیت دارند. به این معنی که با تجمیع امکانات و تجهیزات در این دو روستا گردشگران میتوانند در طول روز با توجه به کمی مسافت به دیگر روستاها از دیگر روستا بازدید نموده و مجددا با این دو روستا باز گردند.

۲-     با توجه به نظریات پلاگ گردشگران روستائی بیشتر گردشگرانی هستند برون گرا که بدنبال فرصتی جهت مسافرت به مکانهای آشنا با حداقل خدمات هستند و از مکانهای نا آشنا و فاقد امکانات پرهیز می کنند و برای رفتن به مسافرت زیاد از محیط یا منطقه محلی دور نمی شوند به نظر می رسد دو مرکز دهستان انتخاب شده واجد این شرایط هستند.

۳-     انگیزه کارآفرینان جهت سرمایه گذاری در این روستا هها با توجه به جمعیت، و امکانات بیشتر می باشد.

۴-     دارای امکانات مخابراطی و ارتباطی و دسترسی به اینترنت می باشند.

۵-     دارای راه دسترسی مناسب تری نسبت به بقیه روستاها می باشند.

۶-      با توجه به نظریات کوئن در خصوص گونه شناسی گردشگران به نظر میرسد این دو روستا برای تمامی گونه ها ی گردشگران انبوه سازمان یافته، گردشگران انبوه مستقل که بدنبال تسهیلات گردشگری هستند و هم برای جستجو گران Explorers که خود به مسافرت می روند و بدنبال مکانهای ناآشنا هستند با وجود مناطقی مانند جنگل رودبارک، کولیم و منطقه حفاظت شده پرور جذابیت دارد و هم برای گونه های بی هدف ها (سرگردان ها) Drifters که بدنبال روستاهای زیبا با آداب و رسوم قدیمی و دست نخورده  هستند. روستاهایی مانند خطیر کوه، کولیم و فینیسک میتواند جذاب باشد.

۷-     همچنین این دو روستا با توجه به جاذبه های اکوتوریستی دو دهستان پشتکوه و چاشم میتوانند تا حد زیادی نیازهای گردشگران اکوتوریسم را نیز پاسخ دهند. گردشگران اکو توریست آسان گردشگرانی هستند که در گروهای وسیع و بدنبال مواجهه اتفاقی با طبیعت هستند و بدنبال دیدار از نواحی اصلاح شده ای چون رودبارک و کوه نیزوا و… هستند و با توجه به امکانات دو روستای چاشم و فولاد محله میتوان خدمات گردشگری بیشتری به آنها ارائه نمود .

 جدول شماره :(۶) روستا های دارای برق و آب و امکانات مخابراتی و ارتباطی ،  دسترسی به نقلیه عمومی

در جدول شماره (۷)جاذبه های گردشگری دهستان پشتکوه نشان داده می شود

جدول شماره (۷)جاذبه های گردشگری دهستان پشتکوه – فولاد محله

تهیه کننده نگارنده ۱۳۸۹

جدول شماره  (۸) تحلیل نقاط قوت و ضعف و تهدیدهای گردشگری روستای فولاد محله (SWOT)

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصتها

تهدیدها

موقعیت خاص گذرگاهی و عبور جاده سمنان به ساری (جاده کیاسر)و تردد  زیاد مسافران  در فصل بهار و تابستان

عدم جاده مناسب – عدم امکانات  زیر بنائی

وجود منطقه نمونه گردشگری ملی  رودبارک با جنگلی زیبا و امکان برنامه ریزی گردشگری اکو توریسم در این منطقه .

افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسافرت به سایر مناطق رقیب مانند کیاسر .

افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین و بلارفتن قیمت زمین باعث افزایش بار مالی به منظور ایجاد تجهیزات و تسهیلات گردشگری و مقر.ن به صرفه نبودن آن می شود

تنوع پوشش گیاهی و وجود گونه های مختلف گیاهی  و حیوانی .

 

عدم شناسایی کامل پوشش گیاهی منطقه – عدم اطلاع رسانی مناسب در این مقوله

وجود انواع درختها و گیاهان در جنگل رودبارک هم چنین منطقه سرآور و رسم رودبار که مناسب برای گردشگری طبیعی میباشد.

وجود منطقه حفاظت شده پرور  در نزدیکی روستا با گونه های جانوری کل . بز. خرس قهوه ای و ….و  انواع پرندگان مانند کبک و پرندگان شکاری از جمله دلیجه که در میان دو اکو سیستم جنگل و کوهستان واقع شده است

از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی وآثار تخریبی آن همانند افزایش سیل ، تخریب زمین های کشاورزی و مزارع روستای

آلودگی زیست محیطی

نزدیکی به مناطق تاریخی و باستانی در این  روستا

 

عدم اطلاع رسانی مناسب و کافی – نامناسب بودن مسیر

منطقه باستانی گنداب و خرند در نزدیکی ان که هم اکنون نیز باستانشناسان در حال کاوش در آن منطقه میباشند . و جود قلعه زیبای پرور که بر فراز کوه خود نمایی میکند و همچنین کاخ ابراهیم خان در روستای ملاده

 

نزدیکی به مناطق زیبا با چشم انداز های بسیار زیبا و  روستاهای کوچک و مناطق کوهستانی

عدم اطلاع رسانی مناسب و کافی – نامناسب بودن مسیر – عدم امکانات زیر بنائی

روستاهای زیبای فینسک .توم تلاجیم و  ملاده کوههای زیبا با چشم اندازهای بی بدیل که مناسب برای توریسم روستائی  ورزشی میباشد

 

وجود آسایش اقلیمی در دو فصل بهار و تابستان {و تا حدودی در فصل پائیز  جهت برنامه ریزی توریسم

وجود ارتفاعات و جنگل های زیبا جهت انجام ورزش ها و تفذیحاتی از قبیل کوهنوردی پیاده نوردی راهپیمایی

 

فصل بهار یکی از زیباترین مناظر را میتوان در فولاد محله و اطراف آن نظار ه گر بود و همچنین فصل تابستان و در فصل پائیز نیز این منطقه دارای زیبایی های منحصر بفردی میباشد .

 

نزدیکی به پایتخت و مرکز استان  .

عدم اطلاع رسانی کافی . عدم استفاده از تبلیغات الکترونیکی مثل اینترنت و شبکه های مجازی

حداکثر ساعت مسافرت از تهران به این منطقه زیبا۵  ساعت میباشد

ازدیاد گردشگران و از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی ( مانند زبان ، آداب و رسوم ، نوع پوشاک و ..

تهیه و تنظیم : نگارنده۱۳۸۹

جاذبه های گردشگری دهستان چاشم روستای چاشم

در جدول شماره (۹)جاذبه های گردشگری دهستان چاشم نشان داده میشود

جدول شماره (۹) جاذبه های گردشگری دهستان  چاشم

تهیه کننده : نگارنده ۱۳۸۹

جدول شماره(۱۰)نقاط قوت وضعف و فرصتها ی کارآفرینی گردشگری روستائی شهرستان مهدی شهر روستای چاشم(SWOT)

تهیه کننده : نگارنده۱۳۸۹

 

اهداف کارآفرینی گردشگری روستائی در شهرستان مهدی شهر :

–  افزایش سطح درآمد روستائیان شهرستان  مهدی شهر

–  ایجاد انگیزه جهت سکونت در روستا با عنایت به خشکسالی های اخیر در منطقه و مهاجرت روستائیان فولاد محله و چاشم به شهرهای اطراف

–  تعامل بین جوامع عشایری، شهری و روستائی. با عنایت به اینکه در شهرستان مهدی شهر هر سه جامعه شهری ، روستائی و عشایری وجود دارد توسعه گردشگری روستائی موجب تعامل بین آنان میگردد.

–  ایجاد فرصت های شغلی جدید برای روستائیان. درمباحث بعدی در خصوص توسعه گردشگری و ایجاد کارآفرینی روستائی کاملا بحث خواهد شد و نشان  داده خواهد شد که  وقوع این امر موجب ایجاد فرصت های شغلی زیادی برای روستائیان خواهد شد از جمله تولید و فروش صنایع دستی. ایجاد فرصت های شغلی در هتل ها و رستوران ها

–  بهره برداری بهینه از منابع محلی. روستای فولاد محله و چاشم دارای منابع محلی بی نظیری هستند که در صورت شناخته شدن آن می تواند بستر بسیار مناسبی جهت توسعه کارآفرینی در منطقه گردد از جمله در زمینه گردشگری روستائی و گردشگری ورزشی مانند کوه نیزوا در چاشم.

–  شناسایی مشکلات و کمبودهای روستائیان از طرف مسئولین. با توسعه گردشگری مشکلات این دو روستا از جمله عدم راه مناسب، کمبود امکانات شفاف تر شده و مسئولین در جهت رفع آن بیشتر خواهند کوشید.

–  آشنائی و ارتباط محققین و دانشمندان با فرهنگ غنی روستائی و استفاده از پتانسیل های عظیم روستا

مزایای مثبت و منفی کارآفرینی گردشگری روستائی

از جمله مزایای مثبت و منفی کارآفرینی گردشگری روستائی هم در روستای چاشم و هم در روستای فولاد محله را میتوان به صورت جدول شماره   ۱۰   نشان داد

جدول شماره (۱۰)  نکات مثبت و منفی اقتصادی کارآفرینی گردشگری روستائی در فولاد محله و چاشم

تهیه کننده : نگارنده ۱۳۸۹

جدول شماره (۱۱) نکات منفی و مثبت اجتماعی  فرهنگی  گردشگری روستائی در روستای فولاد محله و چاشم

تهیه کننده : نگارنده۱۳۸۹

 

۴-۱-۴ تاثیر کارآفرینی  گردشگری  روستائی در اشتغال منطقه

با بستر سازی مناسب و ایجاد فرصتها در امر گردشگری روستائی، کارآفرینی روستائی در این دو روستا در زمینه های کسب و کار کوچک خانوادگی و بنگاههای اقتصادی شکوفا خواهد شد و این مهم میتواند هم برای افراد بومی و هم افراد خارج از این دو جامعه روستائی اتفاق بیافتد و در این راستا میتوانند ایده های کارآفرینی را به منصه ظهور برسا نند.

کارآفرینی گردشگری روستائی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم در اشتغالزایی در روستاهای مورد نظر نقش اساسی ایفا میکند با توجه به شرایط دو روستای فولاد محله و چاشم که در سالهای اخیر بدلایل زیاد از جمله خشکسالی و … باعث بیکاری تعداد زیادی از جوانان این منطقه گردید و روند مهاجرت از روستا به شهر های اطراف بخصوص مهدی شهر و سمنان و شهرهای استان مازندران را باعث گردید با ایجاد و توسعه زمینه های گردشگری میتواند بستر مناسبی برای کارآفرینی ایجاد و این آهنگ مهاجرت را کند کرده و به اشتغالزایی در روستاهای هدف کمک کند. در جدول شماره  ۱۲   این اشتغال به صورت منسجم و دسته بندی شده نشان داده شده است.

از آنجائیکه در مرحله ابتدائی توسعه گردشگری با توجه به نظریه باتلر امکان جذب گردشگران زیادی متصور نمی باشد لذا در پیش بینی اشتغال در کمپ ها و سوئیت های گردشگری در اینجا در جدول شماره (۱۲) به صورت موردی تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده از طریق ایجاد رستوران و آشپزخانه در این مناطق نشان داده میشود.

جدول شماره : (۱۲) اشتغال ایجاد شده از محل توسعه گردشگری

اشتغا ل مستقیم

اشتغا ل  غیر مستقیم

در مراکز اقامتی – مانند سوییت ها- هتلها

ایجاد اشتغال با رونق بازارهای محلی و رونق صنایع

در بخش ساخت و ساز و احداث مراکز اقامتی

ایجاد اشتغال و در آمد با اجاره باغ ها و رونق اکوتوریسم باغی

در عرضه خدمات مغازه داری

ایجاد اشتغال در زمینه تور لیدرها و راهنمایان توریست

حمل و نقل

اشتغال زنان روستا بخصو ص در امر تولید صنایع دستی

بخش های پذیرایی

 


تهیه کننده : نگارنده۱۳۸۹

در جدول شماره(۱۳)و شماره(۱۴)کارکنان لازم برای سالن پذیرایی و فرصتهای شغلی که از طریق توسعه واحدهای پذیرایی ایجاد میشود نمایش داده می شود.

جدول شماره : (۱۳)  کارکنان لازم برای سالن پذیرایی

 

۳۷-۰ میهمان

۵۸-۳۸ میهمان

۷۵-۵۹ میهمان

۹۵-۷۶ میهمان

۱۱۲-۹۶ میهمان

۱۲۹-۱۱۳ میهمان

۱۴۵-۱۳۰ میهمان

۱۶۶-۱۴۶ میهمان

بیش از ۱۶۷ میهمان

میهماندار

مرد یا زن

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

پیشخدمت

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

مسئول اتوبوس

۱

۲

۲

۳

۳

۳

۳

۴

۵

خدمات دسر

۱

۵/۱

۵/۱

۲

۲

۵/۲

۵/۲

۵/۲

۵/۲

منبع: ( فرزین محمد رضا .۱۳۸۷ ص ۱۳۶)

 

جدول شماره : (۱۴)کارکنان مورد نیاز آشپزخانه

مشاغل

۴۹-۰ میهمان

۹۹-۵۰میهمان

۱۷۵-۱۰۰میهمان

بیش از ۱۷۵ میهمان

سرآشپز

۱

۱

۱

۱

آشپز

۱

۲

۳

۴

سالاد ، خوراک خانه

۱

۲

۲

۳

ظرف شور

۱

۲

۳

۳

قابلمه

۱

۱

۱

۱

نظافتچی

۰

۱

۱

۱

کارمند فروشگاه

۰

۱

۱

۱

نانوا

۰

۱

۱

۱

منبع : ( فرزین محمد رضا .۱۳۸۷ ص ۱۳۶)

بر طبق مدل باتلر گردشگری روستائی در روستاهای شهرستان مهدی شهر هنوز در مرحله اول یعنی اکتشاف قرار دارد و در بیشتر موارد دسترسی به مکانهای گردشگری با مشکلات زیادی روبروست در این مرحله مدیریت عامل کلیدی برای موفقیت و رفتن به مراحل دیگر می باشد . در این مرحله در جهت برنامه ریزی باید دیدگاه بلند مدت داشت دیدگاه بلند مدت داشتن ضروری است. تفریحگاهها باید برای اجتناب از مشکلات ذکر شده در مدل باید ۵۰ سال آینده نظر داشته باشند نه به ۵ سال.

کارآ فرینی گردشگری روستائی از منظر مدل رویدادی فرای:

مدل رویدادی فِرای (۱۹۹۳):

از نظر ((فِرای )) سه عامل در انگیزه کار آفرین برای تاسیس یک شرکت نوپا دخالت دارند این سه عامل عبارتند از:

۱-متغیرهای مقدم یا پیشینه: Antecedent or background variable

عامل مقدم با متغیر زمینه ساز stage- setting ارتباط دارد این موقعیت ها یا ویژگیها عواملی هستند که باعث می شوند فرد به طور خود آگاه یا نا خود آگاه امکانات کارآفرینی را مورد بررسی قرار دهد. بعضی از این متغیر ها ماهیتا تاریخی یا محیطی می باشند.

عامل های مقدم برای ایجاد کارآفرینی روستایی در دو مرکز دهستان فولاد محله و چاشم که در خصوص آن به بحث شد عبارتند:

۱-     وجود امکانات زیر بنائی نظیر برق ،آب لوله کشی، راه دسترسی و امکانات مخابراتی و ارتباطی. هر دو روستای ذکر شده دارای این ویژگیها میباشند و این امر میتواند هم برای کسانی از اهالی این دو روستا که تمایل به اجرای طرح کارآفرینی دارند ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری کنند و هم برای افرادی خارج از مجموعه روستا تا طرح های گردشگری روستائی را در آنجا به اجرا بگذارند.

۲-      وجود جاذبه های گردشگری روستائی

در روستای فولاد محله مانند– منطقه باستانی گنداب و خرند برای کسانی که دوستدار گردشگری تاریخی هستند و همچنین جنگل زیبای رودبارک با طبیعت بکر و دست نخورده آن برای کسانی که به طبیعت گردی تمایل دارند و روستاهای زیبای اطراف آن با چشم اندازهای زیبا مانند پرور، توم، تلاجیم، کاورد، فینیسک

در روستای چاشم. کوههای مرتفع بخصوص کوه بلند نیزوا برای کسانی که به ورزش و کوهنوردی تمایل دارند و یا مجموعه روزیه با چشمه های زیبا و چشم انداز بسیار شکیل آن یا مجموعه تاریخی آسوران

این دو موضوع میتواند موقعیت بسیار مناسبی برای اقدام به امر کارآفرینی روستائی را فراهم آورد

۲-متغیرهای تسریع کننده:  triggering or precipiting variable

در حالیکه عامل مقدم در طول زمان باعث ایجاد شرکت نو پا میشود عامل تسریع کننده حادثه یا موقعیتی است که بطور ویژه ای عمل کارآفرینی را سرعت می بخشد.

با توجه به شناسایی موقعیت های ویژه کارآفرینی روستائی در دو مرکز دهستان یعنی فولاد محله و چاشم اینک نیاز به متغیرهای تسریع کننده جهت عملیاتی نمودن ایده های کارآفرینی میباشد. متغیرهای زیادی در این خصوص میتوانند عمل کنند. بهترین متغییر تسریع کننده در این امر توسعه زیرساخت ها بخصوص توسعه امکانات آب برق و گاز و همچنین ایجاد و بازسازی جاده های روستائی و همچنین برگزاری همایشها و کلاس های آموزش کارآفرینی برای روستائیان بخصوص جوانان روستائی از طرف دولت میباشد.

۳-متغیرهای توانبخشی:  enabling variable

متغیرهای مقدم و تسریع کننده انگیزه بالقوه کار آفرین را برای تاسیس شرکت یا سرمایه گذاری مخاطره آمیز بوجود می آورند اما این مساله بدین مفهوم نیست که شرکت نوپا به طور واقعی تاسیس خواهد شد. فرد کار آفرین تنها یکی از اجزا تشکیل دهنده شرکتهای نو پای کارآفرینانه است دو جزء فرصت و منابع در تصمیم گیری برای تاسیس شرکت های نوپا حیاتی می باشند و عوامل توانبخش نامیده میشوند.

متغیرهای توان بخشی که میتوانند به کمک یک کارآفرین روستائی برسند میتواند شناسایی فرصتهای گردشگری و آگاه سازی آنان در این خصوص و همچنین کمک سازمانهای دولتی در تاسیس و راه اندازی اینگونه امور کارآفرینی باشند.

همچنین وی پنج جز اصلی در فرابیند کارآفرینی شامل کار آفرین، فرصت، ساختار، منابع و استراتژی را لازم و ضروری می دانست و بر این اساس مدل خود را به صورت ذیل ارائه نموده است. ( احمد پور داویانی.محمود.۱۳۸۰ص۱۱۵-۱۱۷)

نمودار شماره (۱)  نمودار   فرآیند کارآفرینی گردشگری روستای فولاد محله و چاشم بر مبنای فرآیند کارآفرینی مدل رویدادی فرای

تهیه کننده :نگارنده ۱۳۸۹

 

جدول شماره (۱۵) معادله کارآفرینی گردشگری روستائی بر مبنای معادله کارآفرینی فرای برای روستای چاشم و فولاد محله

 

تهیه کننده : نگارنده ۱۳۸۹

۴-۵  نتیجه گیری :

گردشگری در شهرستان مهدی شهر بر مبنای مدل باتلر هم اینک در مرحله اول یعنی اکتشاف قرار دارد و دسترسی گردشگران به مکانهای گردشگری با مشکلات زیادی روبرست. اکثر مناطق روستایی شهرستان مهدی شهر مانند فینیسک، توم و تلاجیم و خطیر کوه فاقد راههای دسترسی مناسب می باشند و با توجه به اینکه شهرستان مهدی شهر دارای پول فاکتور های گردشگری بالایی می باشد این امیدواری وجود دارد با توسعه زیر ساخت ها و تجهیز امکانات و تسهیلات فرصت مناسب جهت اجرای ایده های کارآفرینی بوجود آید.

اگر از منظر روانشناسی اجتماعی پلاگ به انواع گردشگران نظر بیفکنیم شهرستان مهدی شهر هم برای گردشگران برون گرا دارای جاذبه های متعددی جهت مسافرت و گردش به این شهرستان میباشند و هم برای گردشگران محافظه کار و درون گرا که از این میان میتوان برای گردشگران درونگرا جنگل های بکر کولیم , رودبارک  و طبیعت زیبا ی پرور را مثال زد و جاذبه هایی که گردشگران برونگرا را در سطح شهرستان به سوی خود می کشد به آداب و رسوم عشایر ایل سنگسری، پروری و روستاهای زیبای منطقه مانند فینسک، آسوران و دربند اشاره نمود.

با توسعه گردشگری روستائی در شهرستان مهدی شهر و بالطبع آن افزایش کارآفرینی گردشگری شهرستان مهدی شهر دارای این پتانسیل خواهد بود که تمامی گونه های گردشگری از قبیل گردشگران انبوه سازمان یافته، گردشگران انبوه مستقل، جستجو گران و هم بی هدفها را جذب نماید. با ایجاد سایت های گردشگری و تمرکز امکانات و تجهیزات در دو مرکز دهستان چاشم و فولاد محله و هم با مکان یابی استقرار سایت های گردشگری عشایری سفری زیبا و جذاب را برای تمامی گو نه های گردشگری به وجود آود.

همانگونه که میدانیم یکی از ویژگیهای کارآفرینان فرصت طلبی میباشد و این از وظایف دولتهاست که با ایجاد و توسعه زیر ساختها این فرصت را برای اجرای ایده های کارآفرینی بوجود بیاورد و با بسته های حمایتی نظیر معافیت مالیاتی، بیمه ای، اعطای تسهیلات کم بهره و در مواقعی بلاعوض و همچنین تسهیل در امر ارائه مجوزهای مربوطه آنان را در شکوفا شدن ایده هایشان کمک نماید. و همانگونه که در بحث مدل رویدادی فرای نشان داده شد یکی از عوامل بسیار مهم در اجرای کارآفرینی متغیرهای تسریع کننده میباشد که میتواند همین اقدامات حمایتی دولتها باشد.

  پیشنهادات:

۱-     ایجاد انکوباتورها ی ( پرورشگاه )کسب و کار:

دولت میتواند با تاسیس انکوباتورها در مناطق روستائی، عشایری و شهری حمایت های لازم را در ابتدای شروع کسب وکار کوچک  روستائی به عمل آورده و این نوع شرکتها را تحت حمایت خویش قرار دهد. در این حالت هم کارآفرینی توسعه پیدا خواهد کرد و هم به اشتغال منطقه کمک خواهد شد.

این نوع از انکوباتورها را میتوان در بحث گردشگری روستائی هم در مرکز دهستان پشتکوه روستای فولاد محله و هم در مرکز دهستان چاشم در روستای چاشم ایجاد نماید و کمک شایانی به کارآفرینان گردشگری عشایری نمود.

 این پرورشگاهها با دراختیار قرار دادن کارگاههایی برای موسسات تازه تاسیس ، تخصیص منابع و تجهیزات موردنیاز و عرضه آب و برق ازکارآفرینان حمایت می کنند.

۲-     معافیت مالیاتی در بخش های کارآفرینی گردشگری

 دولتها نقشهای متعددی میتوانند درحمایت از کارآفرینی ایفا کنند. اولین قدم انجام ندادن برخی کارها به جای انجام دادن آنها است. ابزارهای کلاسیک دولتی- مالیات و مقررات- به روشنی بر روی فعالیتهای کارآفرینانه تاثیر می گذارد. هنگامی که میزان مالیات سنگین است و یا نیاز به ارائه گزارشهای پیچیده متعدد است، کارآفرینان از سیستم مالیاتی فرارمی کنند و اقتصاد زیرزمینی یا بازار کار غیرقانونی توسعه می یابد. بنابراین باید که دولت در بخش کارآفرینی گردشگری شهرستان اقدامات حمایتی خویش را بیشتر نموده و با یافتن راهکارهایی از قبیل معافیت مالیاتی و بیمه ای در این حوزه ها انگیزه کارآفرینان را در عملیاتی نمودن ایده های کارآفرینی افزایش دهند.

۳-    تسهیل در امر مجوز ساخت و ساز مراکز اقامتی و پذیرایی.

همانگونه که میدانیم یکی از امکانات بایسته و ضروری بحث گردشگری مراکز اقامتی و پذیرایی میباشد لذا با تسهیل در امر مجوز های ساخت و ساز فرصتی آماده میشود تا بخش خصوصی انگیزه بیشتری جهت سرمایه گذاری پیدا نماید.

۴-    تسهیل در امر مجوز شرکت های گردشگری

امروزه جهت اخذ مجوز باید پروسه طولانی طی شود و همین فرآیند خسته کننده اخذ مجوز بسیاری از کارآفرینان را از اجرایی نمودن ایده های خویش منصرف می نماید. بنابراین سازمانهای دولتی جهت افزایش انگیزه، باید پروسه اخذ مجوز را تا جایی که ممکن است کوتاهتر نموده تا کارآفرین عرصه گردشگری با دغدغه ذهنی کمتری پیگیر کارهای خویش شود.

۵-    اعطای تسهیلات با بهره کم جهت افزایش انگیزه

یکی از تفاوتهای بارز کارفرما یان با کارآفرینان در منابع مالی جهت سرمایه گذاری میباشد. کارآفرین شخصی است که دارای ایده بکر و تازه ایست ولی فاقد منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری میباشد پس دولت با اعطای تسهیلات با بهره کم میتواند انگیزه کارآفرین عرصه گردشگری را افزایش داده و در این خصوص تحت حمایت خویش قرارد دهد.

۶-    بهسازی و توسعه زیرساخت های گردشگری نظیر راههای ارتباط، برق، تلفن بخصوص اینترنت و افزایش سرعت آن

از آنجائیکه هزینه احداث، توسعه و بهسازی زیر ساخت های گردشگری بسیار بالا میباشد و بخش خصوصی در این نوع پروژه ها سرمایه گذاری نخواهد کرد لذا بر عهده دولتهاست که جهت افزایش جذب گردشگر و بالطبع آن افزایش کارآفرینی، سرمایه گذاری نماید. همچنانکه در فصل سوم بحث شد هم اینک شهرستان مهدی شهر فاقد زیر ساخت های مناسب جهت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری میباشد و باید که جهت افزایش کارآفرینی گردشگری در شهرستان مهدی شهر در ابتدای امر زیر ساختهای گردشگری بخصوص راههای ارتباطی در سطح شهرستان توسعه و بهسازی گردد.

امروزه در دهکده جهانی مک لوهان، وسایل ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت جزو لوازم ضروری زندگی محسوب میشود و هرچه قدر این بستر بیشتر آماده گردد به همان نسبت انگیزه سرمایه گذاران افزایش پیدا نموده و گردشگران بخصوص گردشگران شهری از مسافرت خویش بیشتر لذت خواهند برد.

۷-    آنچه که در برنامه ریزی برای توسعه صنعت گردشگری در راستای کارآفرینی باید مد نظر قرار بگیرد این امر مهم است که راهکارهایی اتخاذ شود که جمعیت محلی و بومی خود بتوانند از فرصتهای ایجاد شده استفاده نمایند.

۸-    آنچه که موجب رونق گردشگری خواهد شد ایجاد امنیت برای گردشگران میباشد لذا تحکیم امنیت میتواند تاثیر بسزائی در توسعه گردشگری و به تبع آن کارآفرینی داشته باشد .

۹-    اطلاع رسانی– طراحی سایتهای گردشگری روستائی، شهری و عشایری

امروزه روستای شاهکوه شهرستان شاهرود با توجه به استقرار اینترنت پر سرعت و همچنین ایجاد سایت گردشگری در میان اکثر گردشگران روستائی جهان شنا خته شده میباشد. با طراحی سایتی نظیر آن برای روستاهای این منطقه و سایت گردشگری عشایری میتوان پتانسیل گردشگری شهرستان را به تمام دنیا شناساند. آموزش اهمیت کسب و کارهای کوچک خانگی و جمعی در بین عشایر منطقه

۱۰-  شناسایی چگونگی جذب سرمایه گذار ان داخلی و خارجی

۱۱-  تربیت راهنمایان تور (تورلیدران) بخصوص راهنمایان اشنا با جامعه عشایری منطقه که در این خصوص میتوان از  بین جوانان منطقه اقدام نمود.

۱۲- تاکید بر امر آموزش و پژوهش در توسعه کارآفرینی گردشگری عشایری و روستائی و ایحاد رشته های مرتبط با ان دردانشگاهای منطقه

۱۳- تشکیل کلاسهای کارآفرینی در سطح منطقه

۱۴- حمایت از ایده های کارآفرینان و جهت دهی به آنها برای پیشبرد اهداف گردشگری  

۱۵- ایجاد مراکز فروش جهت تولیدات صنایع دستی (بازاریابی)، ایجاد زیر ساختهای لازم جهت گردشگران داخلی و خارجی از سرویس بهداشتی بین راهی گرفته تا هتلها و غیره ……

۱۶- تهیه ماکت های و نیز آموزش کودکان و نوجوانان و آشنا نمودن آنها با صنایع دستی و جاذبه های گردشگری عشایری و روستائی با همکاری آموزش و پرورش منطقه

۱۷- تشکیل ngo در سطح منطقه جهت پاسداشت میراث زندگی  روستائی و ایلی و همچنین شهری

منابع  و ماخذ  فارسی

۱-آلیسون . موریسوم . ۱۳۸۷ مقاله : عینیت بخشیدن به کارآفرینی . دایره المعارف کارآفرینی به کوشش سید محمد مقیمی . انتشارت هم پا .چاپ اول

۲-احمد پورداریانی ، محمود . ۱۳۸۰٫ کارآفرینی ( تعاریف ، نظریات ، الگوهها) انتشارات پردیس .چاپ سوم

۳-افتخاری ، رکن الدین .مهدوی ، داوود ۱۳۸۵ راهکارهای توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot : دهستان لواسان کوچک . فصلنامه مدرس علوم انسانی دوره ۱۰ شماره ۲

۴-ایمنی قشلاق، سیاوش .هاشمی ، سعید . ۱۳۸۸٫ مقاله نقش کارآفرینی در توسعه پایدار گردشگری . مجله کار و جامعه شماره ۱۰۶و ۱۰۷

۵-بنی اسدی. علی .۱۳۸۱٫ سیمای استان سمنان . ( جغرافیا ، تاریخ و جغرافیتی تاریخی ) . جلد اول انتشارات استانداری یسمنان چاپ اول

۶-پاپلی یزدی، محمد حسین . سقایی ، مهدی . ۱۳۸۸ .گردشگری ( ماهیت و مفاهیم ) انتشارات سازمان مطالعه و ادوین کتب علوم انسانی  دانشگاهها (سمت ) . چاپ سوم

۷-محمد . ۱۳۸۶ . توریسم بزرگترین صنعت خدماتی جهان . روزنامه ایران ۸۸/۸/۳

۸-جیمز کریسمن، فرانز کلرمانز . ۱۳۸۷ مقاله : کارآفرین از کتاب دایره المعارف کارآفرینی به کوشش سید محمد مقیمی . انتشارت هم پا .چاپ اول

۹-چارلز بامفورد. ۱۳۸۷٫  مقاله ارزش آفرینی . از کتاب دایره المعارف کارآفرینی به کوشش سید محمد مقیمی . انتشارت هم پا .چاپ اول

۱۰-حقیقت ، عبدالرفیع .۱۳۸۳ . تاریخ سنگسر . انتشارات کومش .چاپ اول

۱۱-حیدری . رحیم .۱۳۸۷٫ مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری . انتشارات سمت . چاپ اول

۱۲-زاهدی شمس اسادات ۱۳۸۵٫  مبانی توریسم و اکو توریسم پایدار ( باتاکید بر محیط زیست ).ا نتشارات دانشگاه علامه طباطبایی . چاپ اول

۱۳-سام آرام. عزت . میرزائی ، رحمت .۱۳۸۸٫ مقاله بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر اشتغال در منطقه اورامانات .  مرداد ماه شماره ۱۱۰

۱۴-سی هارپر ، استفن . ۱۳۸۷٫ مهارتهای کاربردی کارآفرینی ( راهنمای گام به گام ) انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی . چاپ اول

۱۵-سعیدی کیا. مهدی ۱۳۸۸٫اصول و مبانی کارآفرینی .انتشارات کیا . چاپ پانزدهم

۱۶-شاد پور . حسن . ۱۳۸۱٫ سیمای استان سمنان . جلد دوم . دفتر سوم  . استانداری سمنان . چاپ اول

۱۷-شارون آلوارز. جی بارنر ..۱۳۸۷٫ مقاله : اکتشاف کارآفرینانه .دایره المعارف کارآفرینی به کوشش سید محمد مقیمی . انتشارت هم پا .چاپ اول

۱۸-شاه حسینی ، علیرضا . ۱۳۸۱٫ سیمای استان سمنان . جلد دوم . دفتر دوم . استانداری سمنان . چاپ اول

۱۹-شاه حسینی ، علیرضا .۱۳۸۴٫ عشایر ایل سنگسر . انتشارات بوستان اندیشه . چاپ اول

۲۰-عبدل ای ، رشید . کی ماتیر . مقاله : تامین منابع از بیرون در کسب و کار کارآفرینانه . دایره المعارف کارآفرینی به کوشش سید محمد مقیمی . انتشارت هم پا .چاپ اول

۲۱-غفاری ، هادی . مولایی ، محمد علی .۱۳۸۸ مقاله صنعت توریسم در ایران  چالش ها و راهکارها . مجله سیاسی اقتصادی . شماره ۱۸۶ و ۱۸۵

۲۲-فرهنگی، علی اکبر . صفر زاده حسین . ۱۳۸۶ .کارآفرینی ( مفاهیم ، نظریه ها ، مدلها و کاربردها ) انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی چاپ اول

۲۳-کاظمی، مهدی . ۱۳۸۷ . مدیریت گردشگری . انتشارات سمت . چاپ سوم

۲۴-کریشنا مورتی .۱۳۸۷٫ اقتصاد گردشگری . ترجمه فرزین محمد رضا . انتشارات چاپ و نشر بازرگانی . چاپ سوم

۲۵-کسروی، احمد . ۱۳۷۹٫ نام  شهرها و دیه های ایران

۲۶-کوپر .آرنولد .۱۳۸۷٫ مقاله تاریخچه مطالعات دانشگاهی پیرامون کارآفرینی .دایره المعارف کارآفرینی به کوشش سید محمد مقیمی . انتشارت هم پا .چاپ اول

۲۷-کومبز .جوزف ۱۳۸۷٫ مقاله : مکان کسب و کار های کارآفرینانه . دایره المعارف کارآفرینی به کوشش سید محمد مقیمی . انتشارت هم پا .چاپ اول

۲۸-لاری -اسماعیل .۱۳۸۴٫ شهمیرزاد : بهشت کویر . انتشارات محسن . چاپ اول

۲۹-مایلل فارر. کن اسمیت ۱۳۸۷٫ مقاله تخریب خلاق .دایره المعارف کارآفرینی به کوشش سید محمد مقیمی . انتشارت هم پا .چاپ اول

۳۰-مشرف جوادی.شهین. ۱۳۸۳٫ مقاله : تعاونیهای گردشگری ، بخشی مناسب برای کارآفرینی . مجله تعاون . بهمن

۳۱-مشیری . سید رحیم .۱۳۸۷٫ جغرافیای کوچ نشینی . سمت . چاپ نهم

۳۲-مقیمی. سید محمد . ۱۳۸۷٫ مقاله : فرهنگ کارآفرینانه .دایره المعارف کارآفرینی به کوشش سید محمد مقیمی . انتشارت هم پا .چاپ اولموسایی. میثم . ۱۳۸۳٫ مقاله : تخمین تابع تقاضای توریسم به ایران . فصلنامه پژو هشنامه بازرگانی . شماره ۳۲

۳۳-میسون . پیتر . ۱۳۸۷٫ گردشگری ( اثرات ، برنامه ریزی و مدیریت ) ترجمه روزبه میرزائی . پونه ترابیان . انتشارات ترمه چاپ اول

منابع خارجی

۱-    Goldner charles. Ritchi  brent2003. Tourism principles.practices philosophis.ton willy sons . inc

۲-    sharply richard . David .tefler2008 .tourism and development  > landdan and newyork .rout ledge

۳-    Iranian journal of tourism & hospitality.2010.islamic azad university garmsar branch . iran.vol.1.no.1.summer

۴-    wanhover  rabert 2006 . The economic of destination  hall. Elsiver

نشریات

۱-    استان سمنان در آیینه امار . استانداری سمنان . معاونت برنامه ریزی

۲-    برشور اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  استان سمنان ۱۳۸۹

۳-    جزوه بخشداری شهمیرزاد ۱۳۸۸٫بیوگرافی بخش شهمیرزاد

۴-    سالانه فرهنگی ، اقتصادی مهدی شهر شماره ۱  . سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سنگسر .آی .آر . خرداد ۱۳۸۸

۵-    سالانه فرهنگی ، اقتصادی مهدی شهر شماره۲  . سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سنگسر .آی .آر . اردیبهشت ۸۹

۶-     سالنامه آماری استان سمنان ۱۳۸۷٫ استانداری سمنان

۷-    فرهنگ جغرافیایی روستاهای کشور . شهرستان سمنان .۱۳۸۲ .سازمان برنامه و بودجه . سازمان نقشه برداری کشور

۸-    نگاهی دوباره به اماکن دیدنی مهدی شهر . برشور روابط عمومی شورای اسلامی شهر مهدی شهر ۱۳۸۹

۹-    هفته نامه خور چشمه . اسفند ۱۳۸۸ . سال سوم . شماره ۱۵۲

سایت ها

۱-    www.tebiyan.net

۲-    www.chin.ir

۳-    www.irimet.net

۴-    www.karafarini.gov.ir

۵-    www.tourism-elites.com

۶-     www.fis-iran.org

۷-    www.sid.ir

۸-    www.tobportal.ir

برچسب‌ها, , ,

۸ پاسخ به “برنامه ریزی کارآفرینی گردشگری روستائی شهرستان مهدی شهر”

دیدگاهتان را بنویسید

*

این مطالب را هم بخوانید ...


حضور موفق غرفه سنگسر در بازارچه کارآفرینی دانشگاه سمنان

تاریخ : ۷ دی ۱۳۹۳
تعداد بازدید : 3,067

رودبارک مهدیشهر؛ منطقه ای با قابلیت‌های گردشگری بین المللی

تاریخ : ۲ مهر ۱۳۹۱
تعداد بازدید : 2,448